بید خوردگی

  الف- بيولوژي حشره بيد:

    حشره بيد پروانه كوچكي است با نام علمي tincola biseliella به رنگ زرد كه طول بدن آن 12-9 ميليمتر مي باشد ...

ادامه مطلب

چرم دوزی

چرم دوزی با گذشت زمان مفهوم و کاربرد های متفاوتی به خود گرفته است.

در گذشته چرم دوزی برای جلوگیری از لول شدن گوشه و کنار های فرش به کار میرفت و نیز نشان این را داشت که فرش صادراتی هست و ...

ادامه مطلب

رفو سوختگی

سوختن نيز يكي از عيوبي مي باشد كه به جهت قابليت اشتعال سريع مواد مورد استفاده در فرش ؛ شايد در مرحله استعمال بر فرش عارض گردد ؛ البته اين امردرگذشته به جهت استفاده ازوسايل گرمايشي غيرمطمئن بيش از امروزه مصداق داشت ؛ اما با اينهمه كم نيستند فرشهاي نفي...

ادامه مطلب